Paul Mardirossian


2008-02-16 23:02:40

Postat för 10 år sedan

Paul Mardirossian ställer all-in för cirka 8k och får syn av Mikael Olsson och Kenneth Mattsson .


Flop - check, check

Turn - Mikael satsar 12k och får syn

River - Mikael satsar 12k och får syn, igen


Micke vänder upp och får båda potter med sitt set, Paul åker ut med .


2008-02-16 18:18:51

Postat för 10 år sedan

Det sista som hände före paus var att Lars Kjestrup , som vann Nordic Masters 2007, åkte ut. Paul Mardirossian höjde upp till 600 i middle position före floppen och Lars gick all-in för 3 250, vilket synades.


Lars hade 66, Paul . På floppen kom ett ess.


Plats 26

Postat för 9 år sedan

Paul Mardirossian går all-in som short med poker.se card 2s poker.se card 2d och får syn av poker.se card Ad poker.se card Td i händerna på Kristoffer Edberg .

Flop poker.se card Qd poker.se card Qc poker.se card As
Turn poker.se card 3d
River poker.se card 5c

Esset, och avsaknaden av tvåor, innebär att Paul åker ut på tjugosjätte plats.


Läs hela rapporteringen