Anton Bertilsson


Bord 8 brutet

Postat för 8 år sedan

Bord 8 bryts i sjunde perioden. Filip Bryndahl går till bord 5 där han tar över Anton Bertilssons plats.


Westerlund slår ut Bertilsson

Postat för 8 år sedan

Anton Bertilsson går föga förvånande all-in och får två spelare mot sig. Potten tas hem av Jenny Westerlund som dessutom får extra betalt på ett värdebet efter att ha rivrat stegen. Anton Bertilsson är utlagen.


Vi spelar nu nivå 7, som är 300 / 600 med ante 50.


Stor pott till Jenny

Postat för 8 år sedan

Vi kommer in på brädan 5♠6♠6♦A♣, och Jenny Westerlund har checkat till Anton Bertilsson som satsar 12 500. Syn. River är 2♥. Ny check av Jenny, och Anton satsar 18 000. Jenny funderar en stund och synar sedan igen. Anton visar K♣Q♦ för bluff. Jenny har J♠J♣ och tar hem potten.


Läs hela rapporteringen