Håkan Andersson


Håkan ute

Postat för 6 år sedan

Håkan Andersson och Gustav Sunell ser floppen Q♠K♦3♠ tillsammans. 


Gustav betar ut 5000 och Håkan gör det 15 000. All-in från Gustav och syn.

Gustav har Q♦3♥
Håkan har K♥J♥

Turn 6♥ och river 5♦ ändrar ingenting och vi är nere på 27 spelare.


Håkan Andersson dubblar upp

Postat för 6 år sedan

Talih Saliba höjer och Håkan Andersson i small blind går all-in för 17 700. Syn av Talih.


Talih har T♣T♦

Håkan har K♥Q♦

Brädan 3♠5♥6♦6♣K♦ ger Håkan uppdubblingen.


Håkan Andersson


David Andersson dubblar

Postat för 6 år sedan

David Andersson säger 3,500 från utg och i mittposition slår Håkan Andersson om till 6,600. 


Syn av David och floppen kommer 4♥ 7♦ 9♠. Check av David innan Håkan säger 6,600. David går då all in för 44,000 och får syn.

J♠ J♣ för David och A♦ 9♦ för Håkan som är bakom. Turn och river är två sexor och David dubblar upp.


Läs hela rapporteringen