Philip Jacobsen


Philip Jacobsen ute

Postat för 6 år sedan

Philip Jacobsen jammar sina sista 66 000 från tidig position och det foldas till Johan Nilsson i big blind.


Han begär count och när det är nästan färdigt säger han syn och viker upp Q♣Q♠

Philip själv har 7♦6♦

Floppen kommer 4♥A♠6♥
Turn T♦
River 5♠

Philip accepterar sin utslagning, men måste passa på att fråga "Hur mycket skulle jag ha haft för att du skulle lägga dig?".


Chip counts

Postat för 6 år sedan

Namn Marker
Mudassar Khan 350000
Ramzi Jelassi 345000
Niclas Martinsson 333000
Nedzib Suman 252000
Johnny Jensen 232000
Philip Jacobsen 230000
Morten Svaerke 215000
Peter Andersson 165000
Peter Kvisthammar 161000
Johannes Korsar 150000
Ferit Gabriellson 142000
Anders Dahlin 140000
Rickard Larsson 127000
Erik Tengen 120000
Johan Nilsson 114500
Sroud Mohammed Shakir 102500
Karl Rudwall 100000
Martin Sander 90000
Johan Storåkers 79000
Michael Tureniec 70000
Johan Gustavsson 65000


Paus-Chip counts

Postat för 6 år sedan

Namn Marker
Niclas Martinsson 300000
Jannick Wrang 242500
Anders Dahlin 224000
Nedzib Suman 223000
Johan Storåkers 220600
Mudassar Khan 197000
Sroud Mohammed Shakir 195000
Ramzi Jelassi 183000
Erik Tengen 180000
Martin Sander 178000
Peter Andersson 144000
Morten Svaerke 143000
Ferit Gabriellson 137000
Johan Gustavsson 125000
Johnny Jensen 110000
Lars Christoffersen 104000
Emil Olsson 100000
Johannes Korsar 90200
Philip Jacobsen 88400
Jens Lauritzen 65000
Christoffer Sonesson 64000
Michael Tureniec 62000
Karl Rudwall 62000
Peter Kvisthammar 61000
Rickar Larsson 48000
Johan Nilsson 30800


Läs hela rapporteringen