Johnny Jensen


Johnny ute

Postat för 6 år sedan

Johnny Jensen jammar för andra handen i rad, men får den här gången syn av Sroud Mohammed Shakir .


Johnny har Q♠J♣
Sroud har A♠K♣

Flopp 3♦A♣8♥ sätter stopp för diskussionerna direkt.
Turn 9♥
River 4♠

Nere på 15 spelare.


Sroud Mohammed Shakir dubblar

Postat för 6 år sedan

Niclas Martinsson betar 12500 och får syn från Peter Kvisthammar på cutoff-position och Johnny Jensen på knappen, varpå Sroud Mohammar Shakir på small blind går all in med 71 500. Martinsson och Kvisthammar lägger sig, men Jensen är game.


Shakir sitter på Q♣T♣, Jensen har 9♣9♥.


Floppen 5♥K♣J♠


Turn 2♠


River T♠, och Sroud mer än fördubblar sin stack.


Chip counts

Postat för 6 år sedan

Namn Marker
Mudassar Khan 350000
Ramzi Jelassi 345000
Niclas Martinsson 333000
Nedzib Suman 252000
Johnny Jensen 232000
Philip Jacobsen 230000
Morten Svaerke 215000
Peter Andersson 165000
Peter Kvisthammar 161000
Johannes Korsar 150000
Ferit Gabriellson 142000
Anders Dahlin 140000
Rickard Larsson 127000
Erik Tengen 120000
Johan Nilsson 114500
Sroud Mohammed Shakir 102500
Karl Rudwall 100000
Martin Sander 90000
Johan Storåkers 79000
Michael Tureniec 70000
Johan Gustavsson 65000


Läs hela rapporteringen