Björn Lundgren


Deltagarlista

Postat för 7 år sedan

Nu har vi fått en lista över samtliga deltagare!

Den är nog inte heeelt hundraprocentig; till exempel innehåller den namn som Ingmar Ingmar och Viktor Viktor. Men sett till helheten är den grym ändå!

Anastasios Machos
Anders Österström
Andreas Glännbro
Andreas Axelsson
Andreas Berggren
Andreas Samuelsson
Anton Herrmann
Arben Cimilji
Arnan Duzic
Bert Skoglund
Björn Nordberg
Björn Lundgren
Bo Lindskog
Carina Wald
Christian Jeppsson
Christoffer Williamsson
Damir Horozic
Jan Djerberg
Emil Lundgren
Emil Mattsson
Farshad Moradi
Frank Gersby Jacobsen
Fredrik Barbosa
Frida Broberg
Georgios Papadopoulos
Hamid Nazemi
Hayatl Görgulu
Henrik Karlsson
Henrik Johansson
Ingmar Ingmar
Jakob Carlsson
Jan-Erik Sörensen
Jens Thorson
Jesper Persson
Johan Berg
Johan Storåkers
Jonatan Stål
Joseph Said
Kenneth Laursen
Kjell Lindqvist
Leif Pettersson
Marcus Marcus
Martin Emanuelsson
Martin Martin
Martin Johansson
Mats Iremark
Mattias Lundström
Mattias Jorstedt
Mikael Bandelin
Mikael Larsson
Mike Robinson
Morgan Andell
Morgan Wald
Niclas Svensson
Niklas Åstedt
Olav Haugen
Oliver Nilsson
Olof Thorson
Ozcan Bennodanho
Oscar Medborg
Oscar Kroon
Oscar Erixon
Per Linde
Peter Bertelsen
Peter Sanneblad
Pontus Pontus
Pontus Khosravi
Rany Marogy
Rickard Gustavsson
Robin Colbin
Robin Ylitalo
Samer Rahman
Samuel Lindberg
Simon Persson
Sirin Öngörur
Staffan Arvidsson
Stefan Rundström
Susanne Cappelen
Tahli Saliba
Thai Tran
Tim Tveter
Tommy Eriksson
Uwe Schreiber
Walter Gleitsman
Viktor Viktor
Viktor Wessman
Viktor Ansari
Viktor Strahl


Slutresultat

Postat för 7 år sedan

Namn Marker Prispengar
Frank Gersby Jacobsen 1 140 000 kr
Vinh Ba Nguyen 2 116 400 kr
Michael Fardan 3 90 000 kr
Ronnie Larsson 4 90 000 kr
Damir Horozic 5 90 000 kr
Nebojsa Saletic 6 75 000 kr
Dmitri Tchernykh 7 18 600 kr
Kjartan Tornau 8  
Anders Rosenqvist 9  
Jens Lauritzen 10  
Jørgen Jespersen 11  
Peter Persson 12  
Georgios Papadopoulos 13  
Birgitta Johansson 14  
Johnny Jensen 15  
Krister Pöpke 16  
Isak Eriksson 17  
Niklas Persson 18  
Arnan Duzic 19  
Martin Rask 20  
Mikael Spadaro 21  
Björn Lundgren 22  
Stine Andersen 23  
Robin Tomassen 24  
Sebastian Johansson 25  
Martin Emanuelsson 26  
Claus Uhrskov 27  
Philip Porter 28  
Bengt Landin 29  
Tomas Jauring 30  
Henrik Eliasson 31  
Patrick Petersson 32  
Ben Hayson 33  
Henrik Juncker 34  
Dan Sandelin 35  


Alla busts

Postat för 7 år sedan

Och här är listan över alla som åkt ut hittills i dag.


Robin Tomassen Plats 24
Martin Emanuelsson Plats 26
Claus Uhrskov Plats 27
Tomas Jauring Plats 30
Henrik Eliasson Plats 31
Patrick Petersson Plats 32
Ben Hayson Plats 33
Dan Sandelin Plats 35


Läs hela rapporteringen