Christoffer WilliamssonWilliamsson ute

Postat för 6 år sedan

Christoffer Williamsson fick in sina sista 9000 marker med AA mot Christian Jeppsson som satt på 55.


Brädan gav dock Jeppsson fyrtal i femmor och Williamsson fick lämna turneringen.


Deltagarlista

Postat för 6 år sedan

Nu har vi fått en lista över samtliga deltagare!

Den är nog inte heeelt hundraprocentig; till exempel innehåller den namn som Ingmar Ingmar och Viktor Viktor. Men sett till helheten är den grym ändå!

Anastasios Machos
Anders Österström
Andreas Glännbro
Andreas Axelsson
Andreas Berggren
Andreas Samuelsson
Anton Herrmann
Arben Cimilji
Arnan Duzic
Bert Skoglund
Björn Nordberg
Björn Lundgren
Bo Lindskog
Carina Wald
Christian Jeppsson
Christoffer Williamsson
Damir Horozic
Jan Djerberg
Emil Lundgren
Emil Mattsson
Farshad Moradi
Frank Gersby Jacobsen
Fredrik Barbosa
Frida Broberg
Georgios Papadopoulos
Hamid Nazemi
Hayatl Görgulu
Henrik Karlsson
Henrik Johansson
Ingmar Ingmar
Jakob Carlsson
Jan-Erik Sörensen
Jens Thorson
Jesper Persson
Johan Berg
Johan Storåkers
Jonatan Stål
Joseph Said
Kenneth Laursen
Kjell Lindqvist
Leif Pettersson
Marcus Marcus
Martin Emanuelsson
Martin Martin
Martin Johansson
Mats Iremark
Mattias Lundström
Mattias Jorstedt
Mikael Bandelin
Mikael Larsson
Mike Robinson
Morgan Andell
Morgan Wald
Niclas Svensson
Niklas Åstedt
Olav Haugen
Oliver Nilsson
Olof Thorson
Ozcan Bennodanho
Oscar Medborg
Oscar Kroon
Oscar Erixon
Per Linde
Peter Bertelsen
Peter Sanneblad
Pontus Pontus
Pontus Khosravi
Rany Marogy
Rickard Gustavsson
Robin Colbin
Robin Ylitalo
Samer Rahman
Samuel Lindberg
Simon Persson
Sirin Öngörur
Staffan Arvidsson
Stefan Rundström
Susanne Cappelen
Tahli Saliba
Thai Tran
Tim Tveter
Tommy Eriksson
Uwe Schreiber
Walter Gleitsman
Viktor Viktor
Viktor Wessman
Viktor Ansari
Viktor Strahl


Läs hela rapporteringen