Mats Gavatin


Mats Gavatin ut på fjärde plats

Postat för 6 år sedan

Mats Gavatin hamnar all-in med TT mot Emil Ekvardts AKo. Brädan JK648 skickar Mats till railen med 186 000 SEK, och det återstår tre spelare.


Emil Ekvardt


Battle of the blinds

Postat för 6 år sedan

Mats Gavatin öppnar till 21500 från small blind och Ishak Noyan synar från big.


Flopp kommer 3♣2♥3♦ och Gavatins bet på 22500 får syn av Ishak.


Turn 5♥ går check/check.


River 5♠ checkas av Gavatin och Ishak bettar ut 33000 som synas snabbt.


Ishak visar 6♥4♥ och vinner med stege.


Emil undviker Gavatins bila

Postat för 6 år sedan

Till skillnad från de tre tidigare spelarna som varit all-in mot Mats Gavatin undviker Emil Ekvardt att elimineras. Emils K4o räcker för uppdubbling mot Mats AQo på brädan T7TK9. Emil har nu cirka 340 000, och Mats något under 300 000.


Läs hela rapporteringen