Live från Spring Poker Week 2009

2009-05-03 22:26

Postat för 9 år sedan

Ett par händer senare går Mats all-in igen och får syn. Mats har poker.se card Qc poker.se card Qd och Johan poker.se card Ac poker.se card 6d.

Korten kommer poker.se card 7h poker.se card 8h poker.se card 9c poker.se card 3c poker.se card 6s och Mats begär prompt 91k från sin motståndare.