Live från Swedish Open Poker Championship 2008

2008-10-20 00:19

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 207.

Gino Yonan dealer
Gino Yonan small blind (15000)
Christoffer Ståhle big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop 6♥ :Eb: :Jb:

Christoffer satsar 40 000 och får potten.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 207

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 207 . Gino Yonan dealer Gino Yonan small blind (15000) Christoffer Ståhle big blind (30000) Ante 3000 Preflop Båda ser floppen. Flop Christoffer satsar 40 000 och får potten.


2008-10-20 00:18

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 206.

Christoffer Ståhle dealer
Christoffer Ståhle small blind (15000)
Gino Yonan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Christoffer synar, och Gino höjer till 130 000. Det ger honom potten.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 206

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 206 . Christoffer Ståhle dealer Christoffer Ståhle small blind (15000) Gino Yonan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Christoffer synar, och Gino höjer till 130 000. Det ger honom potten.


2008-10-20 00:15

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 205.

Gino Yonan dealer
Gino Yonan small blind (15000)
Christoffer Ståhle big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Gino synar. Christoffer höjer till 90 000 och blir synad.

Flop K♥ 2♥ :8b:

Christoffer satsar 125 000 och får potten.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 205

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 205 . Gino Yonan dealer Gino Yonan small blind (15000) Christoffer Ståhle big blind (30000) Ante 3000 Preflop Gino synar. Christoffer höjer till 90 000 och blir synad. Flop Christoffer satsar 125 000 och får potten.


2008-10-20 00:16

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 204.

Christoffer Ståhle dealer
Christoffer Ståhle small blind (15000)
Gino Yonan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen. Gino berömmer sin motståndares skicklighet (och är helt allvarlig, för en gångs skull).

Flop Q♥ K♠ 3♥

Christoffer satsar 40 000 och blir synad.

Turn T♠

Gino satsar 100 000, Christoffer synar.

River :Kg:

Gino satsar 260 000 och vinner potten.
Just nu ser det ut som att båda spelarna har i stort sett lika mycket marker framför sig.


2008-10-20 00:10

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 204.

Christoffer Ståhle dealer
Christoffer Ståhle small blind (15000)
Gino Yonan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen. Gino berömmer sin motståndares skicklighet (och är helt allvarlig, för en gångs skull).

Flop Q♥ K♠ 3♥

Christoffer satsar 40 000 och blir synad.

Turn T♠

Gino satsar 100 000, Christoffer synar.

River :Kg:

Gino satsar 260 000 och vinner potten.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 204

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 204 . Christoffer Ståhle dealer Christoffer Ståhle small blind (15000) Gino Yonan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Båda ser floppen. Gino berömmer sin motståndares skicklighet (och är helt allvarlig, för en gångs skull). Flop Christoffer satsar 40 000 och blir synad. Turn Gino satsar 100 000, Christoffer synar. River Gino satsar 260 000 och vinner potten.


2008-10-20 00:09

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 202.

Christoffer Ståhle dealer
Christoffer Ståhle small blind (15000)
Gino Yonan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop :5b: 9♠ 4♥

Christoffer satsar 40 000 och Gino synar.

Turn :Eb:

Check från båda.

River :9b:

Christoffer satsar 45 000 och blir synad.

Showdown

Christoffer har :Qb: 5♥
Gino har :Tb: 9♥, vinner med trissen.

Gino har just nu cirka 750 000 mot Christians 1 100 000.


2008-10-20 00:09

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 203.

Gino Yonan dealer
Gino Yonan small blind (15000)
Christoffer Ståhle big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Gino synar. Christoffer höjer till 90 000 och får potten.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 203

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 203 . Gino Yonan dealer Gino Yonan small blind (15000) Christoffer Ståhle big blind (30000) Ante 3000 Preflop Gino synar. Christoffer höjer till 90 000 och får potten.


2008-10-20 00:05

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 202.

Christoffer Ståhle dealer
Christoffer Ståhle small blind (15000)
Gino Yonan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop :5b: 9♠ 4♥

Christoffer satsar 40 000 och Gino synar.

Turn :Eb:

Check från båda.

River :9b:

Christoffer satsar 45 000 och blir synad.

Showdown

Christoffer har :Qb: 5♥
Gino har :Tb: 9♥, vinner med trissen.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 202

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 202 . Christoffer Ståhle dealer Christoffer Ståhle small blind (15000) Gino Yonan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Båda ser floppen. Flop Christoffer satsar 40 000 och Gino synar. Turn Check från båda. River Christoffer satsar 45 000 och blir synad. Showdown Christoffer har Gino har


2008-10-20 00:04

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 201.

Gino Yonan dealer
Gino Yonan small blind (15000)
Christoffer Ståhle big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Gino höjer till 115 000, får potten.