Live från Swedish Open Poker Championship 2008

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 201

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 201 . Gino Yonan dealer Gino Yonan small blind (15000) Christoffer Ståhle big blind (30000) Ante 3000 Preflop Gino höjer till 115 000, får potten.


2008-10-20 00:05

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 200.

Christoffer Ståhle dealer
Christoffer Ståhle small blind (15000)
Gino Yonan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop Q♥ :Tg: :Qg:

Gino satsar 35 000 och Christoffer synar.

Turn Q♠

Rundknack.

River :2g:

Check-check.

Showdown

Gino har :Jb: 9♠
Christoffer har :Eb: 2♠, potten till honom.


2008-10-20 00:03

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 200.

Christoffer Ståhle dealer
Christoffer Ståhle small blind (15000)
Gino Yonan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop Q♥ :Tg: :Qg:

Gino satsar 35 000 och Christoffer synar.

Turn Q♠

Rundknack.

River :2g:

Check-check.

Showdown

Gino har :Jb: 9♠
Christoffer har :Eb: 2♠, potten till honom.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 200

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 200 . Christoffer Ståhle dealer Christoffer Ståhle small blind (15000) Gino Yonan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Båda ser floppen. Flop Gino satsar 35 000 och Christoffer synar. Turn Rundknack. River Check-check. Showdown Gino har Christoffer har , potten till honom.


2008-10-20 00:00

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 199.

Gino Yonan dealer
Gino Yonan small blind (15000)
Christoffer Ståhle big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop :Es: :7b: :5b:

Båda checkar.

Turn :Eg:

Gino satsar 40 000 och blir synad.

River :Jg:

Båda checkar.

Showdown

Gino har :Kb: 5♥
Christoffer har :Kg: :7g: och vinner potten.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 199

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 199 . Gino Yonan dealer Gino Yonan small blind (15000) Christoffer Ståhle big blind (30000) Ante 3000 Preflop Båda ser floppen. Flop Båda checkar. Turn Gino satsar 40 000 och blir synad. River Båda checkar. Showdown Gino har Christoffer har och vinner potten.


2008-10-19 23:58

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 198.

Christoffer Ståhle dealer
Christoffer Ståhle small blind (15000)
Gino Yonan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop 5♥ 4♠ T♥

Christoffer satsar 40 000 och Gino går all-in. Christoffer lägger sig.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 198

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 198 . Christoffer Ståhle dealer Christoffer Ståhle small blind (15000) Gino Yonan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Båda ser floppen. Flop Christoffer satsar 40 000 och Gino går all-in. Christoffer lägger sig.


2008-10-19 23:59

Postat för 10 år sedan

Uppdubbling för Gino:


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 197.

Gino Yonan dealer
Gino Yonan small blind (15000)
Christoffer Ståhle big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop :7b: 4♥ :8g:

Gino satsar 30 000. Christoffer höjer till 80 000, Gino går all-in, och Christoffer synar.

Gino har K♥ :8b:
Christoffer har 8♠ 9♥

Turn :4b:

River :3b:

Christoffer tar sig inte ur domineringen - istället dubblar Gino upp till 670 000.


2008-10-19 23:55

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 197.

Gino Yonan dealer
Gino Yonan small blind (15000)
Christoffer Ståhle big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop :7b: 4♥ :8g:

Gino satsar 30 000. Christoffer höjer till 80 000, Gino går all-in, och Christoffer synar.

Gino har K♥ :8b:
Christoffer har 8♠ 9♥

Turn :4b:

River :3b:

Christoffer tar sig inte ur domineringen - istället dubblar Gino upp till 670 000.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 197

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 197 . Gino Yonan dealer Gino Yonan small blind (15000) Christoffer Ståhle big blind (30000) Ante 3000 Preflop Båda ser floppen. Flop Gino satsar 30 000. Christoffer höjer till 80 000, Gino går all-in, och Christoffer synar.Gino har Christoffer har Turn River Christoffer tar sig inte ur domineringen - istället dubblar Gino upp till 670 000.


2008-10-19 23:55

Postat för 10 år sedan

Första heads-uphanden ser ut som följer:

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 196.

Christoffer Ståhle dealer
Christoffer Ståhle small blind (15000)
Gino Yonan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop J♠ 7♥ :Jb:

Christoffer satsar 40 000 och Gino höjer till 100 000 jämnt. Det ger honom potten.


2008-10-19 23:44

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 196.

Christoffer Ståhle dealer
Christoffer Ståhle small blind (15000)
Gino Yonan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Båda ser floppen.

Flop J♠ 7♥ :Jb:

Christoffer satsar 40 000 och Gino höjer till 100 000 jämnt. Det ger honom potten.


Bord Finalbord Swedish Open 2008, Hand 196

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord Swedish Open 2008 , Hand 196 . Christoffer Ståhle dealer Christoffer Ståhle small blind (15000) Gino Yonan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Båda ser floppen. Flop Christoffer satsar 40 000 och Gino höjer till 100 000 jämnt. Det ger honom potten.


2008-10-19 23:53

Postat för 10 år sedan


Ingen dålig lön för en helgs jobb.