Live från Swedish Open Poker Championship 2009

Hand 94

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 94.

Reza Etemadi dealer
Reza Etemadi small blind (5000)
Mattias Söderström big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Reza höjer till 31 000 och vinner.