Live från Swedish Open Poker Championship 2009

Hand 96

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 96.

Reza Etemadi dealer
Reza Etemadi small blind (5000)
Mattias Söderström big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Reza completar och Mattias checkar.

Flop 5♥ 3♥ :Ed:

Mattias checkar igen. Reza satsar 15 000 och får syn.

Turn :6c

Båda knackar.

River J♥

Mattias satsar 38 000 och lägger sig mot en höjning till 138 000. Reza visar Q♠ 5♣.