Live från Swedish Open Poker Championship 2009

Hand 98

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 98.

Reza Etemadi dealer
Reza Etemadi small blind (5000)
Mattias Söderström big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Reza completar igen. Mattias spelar upp till 40 000 och får syn.

Flop J♥ 3♠ 2♣

Båda knackar.

Turn 8♠

Check-check igen.

River 6♥

Och en gång till.

Showdown

Mattias har 7♦ :7r: och får potten.