Live från Swedish Open Poker Championship 2009

Hand 35

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 35.

Abedian Armenak dealer
Angelo Cannava small blind (3000)
Mattias Söderström big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Christoffer Sonesson går all-in och alla foldar.


Hand 34

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 34.

Christoffer Sonesson dealer
Abedian Armenak small blind (3000)
Angelo Cannava big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Abedian Armenak synar från SB och Angelo Cannava checkar ner från BB.Flop 4♦ :Eh: 2♣

Abedian betar hem potten och visar :Es:


Hand 33

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 33.

Reza Etemadi dealer
Christoffer Sonesson small blind (3000)
Abedian Armenak big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Angelo Cannava limpar och Abedian Armenak checkar.Flop J♣ 5♦ K♥

Abedidan check synar 6 000.Turn 2♠

Check, check

River 2♥

Check, check igen och Angelo vinner med A högt.


Hand 32

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 32.

Nichlas Mattsson-Saarisilta dealer
Reza Etemadi small blind (3000)
Christoffer Sonesson big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Mattias Söderström betar 15 000 och Rasit synar.Flop 9♥ J♥ 5♣

Check, check

Turn J♠

Mattias checkar och Rasit betar 30 000 vilket Mattias synar.

river 2♣

Check, check Mattias vinner potten med K♣ 9♣


Hand 31

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 31.

Rasit Karakaya dealer
Nichlas Mattsson-Saarisilta small blind (3000)
Reza Etemadi big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Reza Etemadi tar hem potten pre utan någon action och visar :Ec: K♣


Hand 30

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 30.

Dikram Aybar dealer
Rasit Karakaya small blind (3000)
Nichlas Mattsson-Saarisilta big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Rasit Karakaya synar från SB och Nichlas Mattsson-Saarisilta checkar ner.


Flop 6♦ K♥ 6♥

Rasit check goldar till Nichlas bet.


Hand 29

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 29.

Mattias Söderström dealer
Dikram Aybar small blind (3000)
Rasit Karakaya big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Abedian Armenak höjer till 15 000 och Mattias Söderström på knappen kallsynar.

Flop 7♥ 6♦ K♣

Abedian checkar viker efter att Mattias betat 33 300.


Hand 28

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 28.

Angelo Cannava dealer
Mattias Söderström small blind (3000)
Dikram Aybar big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Nichlas Mattsson-Saarisilta höjer till 15 000 och tar hem potten.


Hand 24

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 24.

Nichlas Mattsson-Saarisilta dealer
Reza Etemadi small blind (3000)
Christoffer Sonesson big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Angelo Cannava limpar. Mattias Söderström slår upp till 24 000 och Angelo synar.

Flop Q♥ 7♥ 9♠

Angelo checkar och likaså Mattias.

Turn 6♣

Agnelo betar 40 000 och vinner potten. Han visar upp :Ec: T♣ .


Hand 27

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 27.

Abedian Armenak dealer
Angelo Cannava small blind (3000)
Mattias Söderström big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Reza Etemadi höjer till 14 000 och Mattias synar.Flop 5♣ T♣ 6♠

check, check.

Turn T♠

Mattias betar 22 000 och Reza foldar.


På finalbordet

Postat för 9 år sedanStol 7: Reza Etemadi , 241 000 i marker vid starten, låg då tvåa. Inga tidigare turneringsmeriter.


26

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 26.

Christoffer Sonesson dealer
Abedian Armenak small blind (3000)
Angelo Cannava big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Rasit Karakaya synar men bakom hittar Nichlas Mattsson-Saarisilta höjningen till 17 000. Rasit synar.

Flopp 4♦ 5♣

Rasit checkar medans Nichlas betar 26 000 och Rasit går in i tanken. Men foldar till slut. Nichlas vinner.


Hand 25

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 25.

Reza Etemadi dealer
Christoffer Sonesson small blind (3000)
Abedian Armenak big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Reza Etemadi höjer till 15 000 från knappen och tar hem potten.


På finalbordet

Postat för 9 år sedanStol 6: Nichlas Mattsson-Saarisilta, 306 000 marker vid starten, ledde då. Som främsta merit en andraplats på Paradise Island härom året för en kvarts miljon dollar.


Hand 23

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SWOP 09, Hand 23.

Rasit Karakaya dealer
Nichlas Mattsson-Saarisilta small blind (3000)
Reza Etemadi big blind (6000)
Ante 500

Preflop

Syn från Abedian Armenak utg+ 1 och Angelo utg+ 2 synar, Nichlas Mattsson-Saarisilta checkar från BB.Flop J♣ K♣ 7♦

Nichlas checkar, Abedian betar 20 000 och vinner potten.