Live från Christmas Poker Week 2005

Hand 152

Postat för 13 år sedan

Hand 152

Olle Tjälldin, Stockholm, dealer
Olle Tjälldin, Stockholm, small blind (20000)
Mikael Johansson , Kristianstad, big blind (40000)
Ante 5000


Walk

Nya blinds