Live från Christmas Poker Week 2006

Bord Finalbord, Hand 89

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord , Hand 89 .

Sharan Zeraatka (Stockholm) dealer
Sharan Zeraatka (Stockholm) small blind (30000)
Philip Yeh (Stenungssund) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Sharan synar

Philip höjer till 150.000

Sharan lägger sig