Live från Christmas Poker Week 2008

2008-12-29 22:46

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08, Hand 143.

Christoffer Ståhle dealer
Andreas Andersson small blind (8000)
Pontus Almsenius big blind (16000)
Ante 1000

Preflop

Christoffer höjer till 32 000 och vinner potten.


Bord Finalbord CPW 08, Hand 143

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08 , Hand 143 . Christoffer Ståhle dealer Andreas Andersson small blind (8000) Pontus Almsenius big blind (16000) Ante 1000 Preflop Christoffer höjer till 32 000 och vinner potten.


2008-12-29 22:44

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08, Hand 142.

Pontus Almsenius dealer
Christoffer Ståhle small blind (8000)
Andreas Andersson big blind (16000)
Ante 1000

Preflop

Christoffer synar, Andreas checkar.

Flop K♦ 3♠ Q♥

Christoffer satsar 16 000 och vinner potten.


Bord Finalbord CPW 08, Hand 142

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08 , Hand 142 . Pontus Almsenius dealer Christoffer Ståhle small blind (8000) Andreas Andersson big blind (16000) Ante 1000 Preflop Christoffer synar, Andreas checkar. Flop Christoffer satsar 16 000 och vinner potten.


2008-12-29 22:43

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08, Hand 141.

Andreas Andersson dealer
Pontus Almsenius small blind (8000)
Christoffer Ståhle big blind (16000)
Ante 1000

Preflop

Pontus synar, Christoffer checkar.

Flop 8♥ 3♣ Q♣

Pontus satsar 16 000; Christoffer lägger sig.


Bord Finalbord CPW 08, Hand 141

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08 , Hand 141 . Andreas Andersson dealer Pontus Almsenius small blind (8000) Christoffer Ståhle big blind (16000) Ante 1000 Preflop Pontus synar, Christoffer checkar. Flop Pontus satsar 16 000; Christoffer lägger sig.


2008-12-29 22:38

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08, Hand 140.

Christoffer Ståhle dealer
Andreas Andersson small blind (8000)
Pontus Almsenius big blind (16000)
Ante 1000

Preflop

Christoffer höjer till 32 000 och Andreas kontrar upp till 88 000. Christoffer synar.

Flop K♦ :Ed: 3♥

Andreas går blixtsnabbt all-in och Christoffer lägger sig, har nu bara 270 000 kvar.


Bord Finalbord CPW 08, Hand 140

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08 , Hand 140 . Christoffer Ståhle dealer Andreas Andersson small blind (8000) Pontus Almsenius big blind (16000) Ante 1000 Preflop Christoffer höjer till 32 000 och Andreas kontrar upp till 88 000. Christoffer synar. Flop Andreas går blixtsnabbt all-in och Christoffer lägger sig, har nu bara 270 000 kvar.


2008-12-29 22:37

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08, Hand 139.

Pontus Almsenius dealer
Christoffer Ståhle small blind (8000)
Andreas Andersson big blind (16000)
Ante 1000

Preflop

Andreas höjer till 46 000, får potten.


Bord Finalbord CPW 08, Hand 139

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08 , Hand 139 . Pontus Almsenius dealer Christoffer Ståhle small blind (8000) Andreas Andersson big blind (16000) Ante 1000 Preflop Andreas höjer till 46 000, får potten.


2008-12-29 22:35

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08, Hand 138.

Andreas Andersson dealer
Pontus Almsenius small blind (8000)
Christoffer Ståhle big blind (16000)
Ante 1000

Preflop

Pontus höjer till 36 000 och Christoffer går all-in. Det blir fold.


Bord Finalbord CPW 08, Hand 138

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08 , Hand 138 . Andreas Andersson dealer Pontus Almsenius small blind (8000) Christoffer Ståhle big blind (16000) Ante 1000 Preflop Pontus höjer till 36 000 och Christoffer går all-in. Det blir fold.


2008-12-29 22:33

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08, Hand 137.

Christoffer Ståhle dealer
Andreas Andersson small blind (8000)
Pontus Almsenius big blind (16000)
Ante 1000

Preflop

Christoffer höjer till 32 000 och Andreas synar.

Flop T♠ 6♥ 7♠

Christoffer satsar 40 000 och vinner potten.


Bord Finalbord CPW 08, Hand 137

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08 , Hand 137 . Christoffer Ståhle dealer Andreas Andersson small blind (8000) Pontus Almsenius big blind (16000) Ante 1000 Preflop Christoffer höjer till 32 000 och Andreas synar. Flop Christoffer satsar 40 000 och vinner potten.


2008-12-29 22:21

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord CPW 08, Hand 136.

Pontus Almsenius dealer
Christoffer Ståhle small blind (8000)
Andreas Andersson big blind (16000)
Ante 1000

(Observera nya mörkar.)

Preflop

Christoffer synar, Andreas checkar.

Flop 7♠ Q♣ 9♦

Christoffer satsar 16 000 och vinner potten.