Live från Christmas Poker Week 2011

Nära ett slut!

Postat för 7 år sedan

Jens säger 40,000 och Martin svarar med att stoppa in 110,000 marker. Jens går all in och får snabbt syn.


Martin visar A♠ J♣

Jens har A♥ 9♠


Floppen kommer 2♦ 3♦ 5♠ vilket ger bägge ett hålstegdrag

Turn 6♣ och river 4♦ ger en stege på bordet och potten splittas!