Live från Christmas Poker Week 2014

Nisse ställer

Postat för 4 år sedan

Nils Jarefjäll ställer från cutoff. Den ende som funderar mer än en sekund är Billy Sivertsson , som dock också viker rätt fort.