Live från Cosmopols Poker-SM 2010

Ferit dubblar upp

Postat för 8 år sedan

En frustration har funnits närvarande hos Ferit Gabriellson under de händerna över att stacken krympt allt mer. När Ferit satt small blind pushade han och fick potten. Nu på knappen tryckte han återigen all-in för 186 500 efter Daniel Johanssons höjning till 42 000. Daniel synade.

poker.se card Kcpoker.se card Jc för Ferit stod emot Daniels poker.se card Adpoker.se card 7d

Brädan kom poker.se card Jspoker.se card 3spoker.se card 5dpoker.se card Tcpoker.se card Qc och Ferit dubblar upp.


Ferit blöder

Postat för 8 år sedan

Ferit Gabriellson sitter i small blind och fyller upp till big. Tobias Garp checkar. Floppen kommer poker.se card 8spoker.se card Jspoker.se card 4s och Ferit checksynar Tobias bet på 21 500. Ferit checkar i det mörka när turn kommer poker.se card 2c. Även Tobias checkar. River visar poker.se card Ac och båda spelarna checkar.

Tobias visar poker.se card 5cpoker.se card 2d och Ferit säger att den står och muckar handen.

Ferit har nu runt 220 000 kvar i stacken.

Som kuriosa fick vi en snabb count från Emil Ekvardt som meddelar att han har 1,5-1,6 miljoner.


Emil tar ännu en jättepott mot Ferit

Postat för 8 år sedan

Ferit höjer till 45 000 från cutoff, och Emil synar från small blind.

Flopp poker.se card Acpoker.se card Adpoker.se card 2c Check från bägge spelarna.

Turn är poker.se card 3s och Emil satsar 70 000. Ferit synar.

River är poker.se card Th och Emil satsar 170 000. Ferit funderar en stund och synar sedan.

Emil visar poker.se card 2hpoker.se card 2d. Ferit suckar och visar ett kort, poker.se card Ah

Emil tar potten på cirka 570 000.

Ferit torde ha omkring 250 000 kvar i stacken.


Tobias plockar pott av Ferit

Postat för 8 år sedan

Ferit Gabriellson och Tobias Garp är i potten och ser floppen poker.se card 8dpoker.se card 7cpoker.se card 9d. Tobias satsar 20 500 och får syn av Ferit. Turn är poker.se card 5h och båda checkar. River är poker.se card 4h och Ferit checksynar Tobias bet på 35 500.

Tobias visar poker.se card 9cpoker.se card 2h och vinner potten.Johan Stenberg bust på femte plats

Postat för 8 år sedan

Johan Stenberg går all in för 275 000 och Ferit Gabriellson synar från small blind. Johan har poker.se card Adpoker.se card Kd och Ferit poker.se card 5hpoker.se card 5c. Bräda poker.se card 5spoker.se card 3dpoker.se card 7hpoker.se card 2dpoker.se card 7c ger Ferit kåk och Johan får 218 000 SEK för femte plats.


Saved by the river

Postat för 8 år sedan

Tobias Garp höjer till 45 från knappen till 45 000. Johan Stenberg går all-in och Tobias synar.

Tobias visar poker.se card 5hpoker.se card 5d och Johan poker.se card 6cpoker.se card 6h

Floppen kommer poker.se card Thpoker.se card 7dpoker.se card 7h. Tobias ber om en tia. Turn är poker.se card 9s och levererar inte, men på river kommer poker.se card Tc och det blir återigen en splitpott.


Emil tar jättepott

Postat för 8 år sedan

Emil höjer till 42 000 UTG, och får syn av Ferit på knappen. Flopp poker.se card Aspoker.se card 9cpoker.se card 7d

Emil checkar, Ferit satsar 55 000. Emil frågar hur mycket han har och får svaret att Ferit har 430K bakom. Syn av Emil.

Turn poker.se card Ah checkas av bägge spelarna.

River är poker.se card 9s och Emil satsar 120 000. Ferit funderar länge, och synar sedan. Emil visar poker.se card Acpoker.se card Js och Ferit muckar. Potten på omkring 430 000 till Emil.


Raise och reraise

Postat för 8 år sedan

Daniel Johansson höjer från knappen till 43 000. Ferit Gabriellson i small blind återhöjer till 103 000 och Daniel muckar direkt sin hand.

Spelet är rätt mycket så just nu: raise för stöld och oftast går den förbi ohöjd. Emellanåt en reraise som föranleder en fold, alternativt en flat som gör att vi ser flopp och cbet som vinner potten istället. (Vi skriver alla händer som går till flop).


Blindsen har höjts och är 10 000/20 000, ante 2 000.


Pott till Emil

Postat för 8 år sedan

Johan höjer till 38 000 från small blind. Emil synar från big blind efter att ha frågat Johan om hans stackdjup.

Flopp poker.se card 9dpoker.se card 3hpoker.se card 2h. Johan satsar 47 000, och Emil synar. Turn är poker.se card 6d

Johan checkar. Emil frågar igen hur mycket Johan har, och satsar sedan 40 000. Johan viker och Emil tar potten.


En liverapportör

Postat för 8 år sedanTurneringsledaren Peter tyckte vi skulle visa hur vi liverapportörer arbetar. Erik har redan smugit in på flera bilder så här får ni en bild på Johan.


Emil vinner pott

Postat för 8 år sedan

Det ligger 130 000 i potten och fyra spelare är med för att se floppen poker.se card 9cpoker.se card 3cpoker.se card Qc. Ferit Gabriellson som är först att tala checkar. Tobias Garp checkar efter och likaså Johan Stenberg . Emil Ekvardt på knappen satsar 20 000 och Ferit höjer till 55 000. Emil synar.

Turn är poker.se card 8s och båda checkar. River är poker.se card 5d och återigen checkar båda.

Emil visar poker.se card Tcpoker.se card Th och vinner potten. Ferit muckar sin hand.


Pott till Ferit

Postat för 8 år sedan

Ferit höjer till 35 000 UTG. Syn från Johan på knappen och Daniel på big blind. Floppen kommer poker.se card Jhpoker.se card 2dpoker.se card Td. Check från Daniel, Ferit satsar 52 000, och både Johan och Daniel viker.


Senaste varvet

Postat för 8 år sedan

Johan Stenberg har höjt frikst under det senaste varvet och lyckats stjäla ett par blinds och lite ante.

I en annan hand höjer Ferit Gabriellson utg till 34 000. Tobias Garp i utg+1 och Daniel Johansson på big blind synar. Floppen kommer poker.se card Qcpoker.se card 4cpoker.se card 6s och det checkas fram till Tobias som satsar 41 500 vilket ger honom potten.


Emil checkraisar

Postat för 8 år sedan

Ferit höjer till 37 000 från cutoff, och Emil synar från big blind. Foppen kommer poker.se card Kdpoker.se card 7spoker.se card 4s och Emil checkar. Ferit satsar 40 000, och Emil reraisar till 100 000. Ferit funderar länge. "Vad är det du försöker med?" säger han till en tigande Emil. Funderar ett tag till, sedan viker han.