Live från Malmö Open 2011

Turneringen i princip avgjord

Postat för 7 år sedan

Morten höjer till 50k på knappen/sb. Alber slår om till 140k, Morten säger 320k och Abbe annonseras raskt all-in - vilket Morten lika fort synar!


Alber har A♠ 7♠

Morten har A♥ Q♦


Flop 8♣ 8♠ 2♠ och färgdrag med splitouts för Alber

Turn T♥

River 9♣


Ett par av hemmasonen Albers påhejare i klacken applåderar ivrigt, tills de inser att sista kortet var en klöver. En lång räkning senare visar det sig att Morten har 1 345 000, och han kommer att ha ett överläge på 2 694 000 mot 392 000 när vi spelar vidare strax.