Live från Malmö Open 2012

Suman mot Khan

Postat för 6 år sedan

Mudassar Khan betar 14 000 från high jack och får syn från Nedzib Suman på knappen.


Floppen: K♠2♥6♠


Mudassar Khan betar 31 000, och får syn.


Turn: 5♠. Khan checkar, och Suman likaså.


River: 7♣, Mudassar checkar, men Nedzib betar 36 000, och Mudassar Khan foldar.


Ramzi dubblar

Postat för 6 år sedan

Ramzi Jelassi klickar från cutoff och får en jam från Erik Tengen i big blind.


Ramzi har A♠A♥
Erik har K♠K♥

"Inte ens färgdraget får man hoppas på!"

Flopp A♦2♣3♣
Turn J♦
River Q♠

Ramzi dubblar upp sina 111 000.


Nya blinds

Postat för 6 år sedan

Nu höjer vi mörkarna!


3000/6000 ante 500 spelas.

16 spelare kvar. Pengarna börjar lukta.

Ps. 102:an i turneringen låter hälsa att Djurgården vann


Anders Dahlin bust

Postat för 6 år sedan

Peter Andersson betar 11 000 och får syn av Mudassar Khan , när Anders Dahlin går all in med 139 000 marker. Andersson nappar.


Dahlin sitter på 4♦4♠, och Andersson har Q♦Q♣.


Floppen: 9♥T♠6♣


Turn: 5♣


River: J♥, och Dahlin går runt bordet för att skaka hand med sin motståndare, besegrad.


Ramzi sjunker

Postat för 6 år sedan

Ramzi Jelassi jammar från small blind och Johan Gustavsson synar i big blind.


Ramzi har A♦5♦
Johan har A♣9♠

"Du ska ju folda A9!" (obs, det ska han inte) säger Ramzi.

Flopp 4♠A♥J♥
Turn A♠
River 2♣

Det som verkar bli en splitpot går helt plötsligt till Johan Gustavsson som dubblar upp till drygt 170 000.


Rickard Larsson ute

Postat för 6 år sedan

Rickard Larsson hamnar all-in med T♣T♠ mot Niclas Martinssons A♦J♥


Ingen lycka när brädan kommer A♥J♦K♦5♠K♠, och därmed lämnar Rickard oss på 18:e plats.


Svaerke mot Nilsson

Postat för 6 år sedan

Morten Svaerke inleder med 10500, Johan Nilsson på big blind synar.


Floppen 4♥5♠3♠. Morten Svaerke betar 15500, Johan Nilsson synar.


Turn: 2♥


River 7♥


Johan betar 24 000 och Morten synar. Nilsson visar 8♣6♦ och Svaerke muckar handen.


18 spelare - två bord

Postat för 6 år sedan

I och med Michael Tureniecs bust blev det spel på två bord. Nu spelar vi så ner till 13 spelare när det blir dags för hand-by-hand - bubblan brister nämligen vid 12 spelare.


Dagen bryter vi när 9 återstår.


5betjam

Postat för 6 år sedan

Ramzi Jelassi har fått ett nytt bord och bestämmer sig för att klicka i sen position en av de första händerna. Erik Tengen har följt med till samma bord och 3bettar.


Ramzi slänger in en 4bet till 55 000 varpå Erik går all-in.

Ramzi foldar direkt.

Erik visar :Ay::Ay:


Ramzi valuetownar sig själv

Postat för 6 år sedan

Ramzi Jelassi och Mudassar Khan spelar en pott i blind vs. blind.


Floppen ligger 8♣K♠A♥ och turn 7♦

På turn satsar Mudassar 12 000 och Ramzi gör det 25 000. Syn av Mudassar.

På river 7♠ satsar Ramzi 57 000. En stor bet, som uppenbart sätter Mudassar i tanken.

Han steker länge, frågar hur mycket Ramzi har kvar och bestämmer sig till slut för att syna.

Ramzi visar A♠:Js och tänker "Värdebet!". Mudassar tänker annorlunda och plockar potten med K♦7♥ för kåken.

"Han vet ju att jag aldrig synar med nåt som han inte är slagen av" förklarar RAmzi efter potten.Tureniec jammar

Postat för 6 år sedan

Michael Tureniec går all-in för 60 000 och får snabb syn av Nedzib Suman.


Michael har A♠6♠
Nedzib har A♣Q♣

Brädan 4♦T♠2♥7♣Q♦ gör att Michael får lämna turneringen.

18 spelare kvar.


Jelassi och Gabriellson diskuterar

Postat för 6 år sedan

Ferit Gabriellson betar 10 500. Ramzi Jelassi på big blind frågar hur många marker han har, får svaret "130 000", och meddelar att han trodde Ferit hade färre. Efter en kort betänketid så synar han.


Floppen: 6♥5♥5♦, och båda spelarna checkar.


Turn: 8♥, Jelassi satsar 18 000 och Gabriellson går all in. Ramzi tänker högt: "Du kommer förmodlingen vinna", och foldar.


Medan Ferit Gabriellson tar tillbaka sina marker fiskar Ramzi efter vilka kort han hade, men Ferit bara ler. "Hade du äss-sju? Hjärter ess?"

"Nej."

"Vad hände? Jag trodde jag ledde."

"Du ledde aldrig. Du var ljusår från att leda."


Erik Tengen

Postat för 6 år sedan


Eric Tengen har lyckats arbeta up stacken till 275 000.


Sroud Mohammed Shakir dubblar

Postat för 6 år sedan

Niclas Martinsson betar 12500 och får syn från Peter Kvisthammar på cutoff-position och Johnny Jensen på knappen, varpå Sroud Mohammar Shakir på small blind går all in med 71 500. Martinsson och Kvisthammar lägger sig, men Jensen är game.


Shakir sitter på Q♣T♣, Jensen har 9♣9♥.


Floppen 5♥K♣J♠


Turn 2♠


River T♠, och Sroud mer än fördubblar sin stack.


Philip Jacobsen ute

Postat för 6 år sedan

Philip Jacobsen jammar sina sista 66 000 från tidig position och det foldas till Johan Nilsson i big blind.


Han begär count och när det är nästan färdigt säger han syn och viker upp Q♣Q♠

Philip själv har 7♦6♦

Floppen kommer 4♥A♠6♥
Turn T♦
River 5♠

Philip accepterar sin utslagning, men måste passa på att fråga "Hur mycket skulle jag ha haft för att du skulle lägga dig?".