Live från Malmö Open Poker Tournament 2014

Ludvig och Carl

Postat för 4 år sedan

Mycket av spelet har försiggått mellan vännerna Ludvig och Carl, som haft de flesta uppgörelserna efter maten. Chip leadern Abid Hosseindad har bromsat in en smula.