Live från Malmö Open Poker Tournament 2014

Ludvig vs Abid

Postat för 4 år sedan

Ludvig öppnar till 40 000 från knappen och Abid synar från big blind. Flopp J♣Q♠9♥ och bägge checkar. Turn är J♣ och Abid checksynar Ludvigs bet på 30 000. River är T♦. Abid checkar och foldar när Ludvig satsar 80 000.