Live från Nordic Light Poker 2011

Rickard Sidensjö ute

Postat för 8 år sedan

Hussein Ruzgaar höjer från knappen och Rickard Sidensjö väljer att pusha för 402 000 i effektiva stackar. Hussein väljer att syna!


Hussein har K♥J♠
Rickard har A♥4♦

Floppen kommer T♥Q♦
Turn 2♥
River 9♠

Ruzgaar träffar stegen på river och sänker Rickards stack till blott 18 000.

Handen därefter var det så dags för Rickards small blind. Efter att ha lagt den och anten satt han med endast 3 000 kvar. Anton Knutar väljer att limpa. Rickard går all-in och Ruzgaar checkar.

Floppen Q♥6♠Q♣ och båda checkar. Turn K♥ och Ruzgaar betar vilket leder till snapfold från Anton och showdown från Rickard.

Rickard har A♥K♠
Ruzgaar har Q♠7♥

River 5♥ skickar ut Rickard på tredjeplats med 114 400 kronor. Nu är det dags för heads-up!