Live från Nordic Masters of Poker 2010

Suman är ute

Postat för 8 år sedan

Nedzib Suman är ute, och han är inte nöjd.

Först går pengarna in med QQ mot JJ, och fi träffar knekten på floppen. Nedzib är tämligen vingskjuten men fortfarande kvar. I handen efter får han in pengarna med tvåpar på floppen, och får syn av ett färgstegedrag som träffar på turn, och Nedzib Suman lämnar Nordic Masters.