Live från Nordic Masters of Poker 2014

Chip counts

Postat för 6 år sedan

  • Small Blind 6 000
  • Big Blind 12 000
  • Ante 1 500
  • Nivå 19
  • Medelstack 585 000
  • Kvar i spel 11 / 161
NamnTidigare Nuvarande
Lars Tungel813 000 1 518 000
Morgan Wald990 000 1 192 500
Jenny Westerlund620 000 808 500
Åke Rosén725 000 668 500
Jamil Kanji512 000 565 000
Simon Lindell350 000 378 500
Peter Danielsson405 000 340 500
Taneli Salonen505 000 332 500
Christoffer Lööf255 000 308 000
Magnus Petersson295 000 194 000
Tobias Lundgren195 000 168 500


Dag 2 är färdig

Postat för 6 år sedan

Turneringen startar igen imorgon 16:00 med elva deltagare kvar. Man kommer behålla sina platser och den inledande nivån är 6000/12000. Vi kommer under natten lägga upp en chip count och en podcast som behandlar dagens spel.


Lööf dubblar

Postat för 6 år sedan

Jamil (UTG +1) öppnar med 20 000, Lööf på knappen synar varvid Jenny höjer till 69 000. Jamil foldar och Lööf synar.


Floppen kommer T♠K♦T♣. Jenny går ställer in Lööf som synar. Jenny visar 7♦7♥ och Lööf Q♥K♥. Turn och river 2♦8♣ vilket inte hjälper Jenny.


Mattias Lannermark ut på tolfte plats (45 000 SEK)

Postat för 6 år sedan

Simon Lindell går allin från small blind och Mattias Lannermark synar med en liten stack. Mattias har K♣J♥ och Simon A♣T♦. Brädan är 6♣A♥5♣J♠8♦ och Mattias får 45 000 kronor för tolfteplatsen.


Richard Norman ut på trettonde plats (40 000 SEK)

Postat för 6 år sedan

Richard Normans marker åker in på floppen A♠6♦4♦. Han har 8♦7♦ för färgstegedrag, och är uppe mot Lars Tungels A♥8♥. Turn är 6c: och river 4♥. Richard får 40 000 kronor för trettonde plats.


En hand i mängden

Postat för 6 år sedan

Jenny Westerlund betar ut 23 000 och får syn av Morgan Wald på knappen. Floppen J♣3♠Q♣ checkas. Turn 5♦ Jenny betar 37 000 och får syn. River kommer 6♥, Jenny betar 64 000, Morgan synar.


Jenny visar upp AA och vinner potten.


Seatings med två bord kvar

Postat för 6 år sedan

Bord 11:


Stol 1: Morgan Wald

Stol 2: Christoffer Lööf

Stol 3: Tommy Johansson

Stol 4: Bosse Sehlstedt

Stol 5: Taneli Salonen

Stol 6: Jenny Westerlund

Stol 7: Peter Danielsson

Stol 8: Jamil Kanji


Bord 12:


Stol 1: Simon Lindell

Stol 2: Mattias Lannermark

Stol 3: Åke Rosén

Stol 4: Magnus Petersson

Stol 5: Tobias Lundgren

Stol 6: Jacob Öhlund

Stol 7: Lars Tungel

Stol 8: Richard Norman


Filip Lindberg bubblar

Postat för 6 år sedan

En mycket short Filip Lindberg synar av Morgan Walds ställ i krig blind mot blind. Morgan har T2o och Filip 77. En tia på brädan skickar dock ut Filip som bubblare, och vi är nere på 16 spelare. Det kvarvarande fältet är nu garanterade 25 000 kronor var.


Vi går nu ner på två bord.Bosse dubblar

Postat för 6 år sedan

Bosse Sehlstedt hittade just en dubbling med QQ mot Taneli Salonens A4s.