Live från Spring Poker Week 2009

2009-05-03 21:54

Postat för 9 år sedan

Ohöjd flop poker.se card Ks poker.se card 4d poker.se card 6h.

Johan satsar 20k och får syn.

Turn poker.se card 8d, check-check.

River poker.se card Qd - Mats spelar 50k och tar potten.