Live från Swedish Open Poker Championships 2005

Hand 118

Postat för 15 år sedan

Hand 118

Ben Grundy, London dealer
Ben Grundy, London small blind (30000)
Thomas Berglund, Stockholm big blind (60000)
Ante 5000


Ben synar

Flop: 5 4 8

Thoms betar 200K

Ben betar 600K (och skakar lite på manchetten)

Thomas synar

Turn: 9 .

Thomas checkar

Ben funderar länge (har 700 kvar) och går all-in

Thomas funderar. Thomas visar 8 och lägger sig

Ben visar Q Q