Live från Swedish Open Poker Championships 2005

Hand 122

Postat för 15 år sedan

Hand 122

Ben Grundy, London dealer
Ben Grundy, London small blind (30000)
Thomas Berglund, Stockholm big blind (60000)
Ante 5000


Ben lägger sig