Live från Christmas Poker Week 2014

Andler tar av Overland

Postat för 9 år sedan

Christopher Andler öppnar från knappen till 25 000. Anders Overland slår om till 60 000 från big blind. Syn.

Flopp Q♥T♥T♦. Anders satsar 60 000 och får syn.

Turn är J♣. Anders checkar, Andler satsar 115 000 och Anders synar.

River är 6♦. Ny checksyn från Anders på 245 000. Andler visar T♠3♠ och Anders muckar sin hand.


Period 21

Postat för 9 år sedan

Period 21 har just inletts, blindsen är 6000/12000 och ante 1000. Vi periodens början har Christopher Andler fortfarande den största stacken på bordet och Oscar Kroon har tappat ca 100 000 i marker.


Paus

Postat för 9 år sedan

Spelet har brutits för paus mellan tjugonde och tjugoförsta perioden, åter om tio minuter.


Pott till Kroon

Postat för 9 år sedan

Oscar Kroon öppnar från knapp och Christopher Andler synar från big blind. Flopp kommer 5♠2♣3♣ och Andler checksynar 27 000. Turn A♥ checksynar Andler för 63 000. På river K♥ satsar Kroon 152 000 och Andler viker.


Reraise

Postat för 9 år sedan

Anders Overland öppnar till 20 000 från knapp och Oscar Kroon synar från big blind. Flopp 3♦9♦K♠. Check till Anders som satsar 22 000. Oscar slår om till 53 000 och Anders viker.


Andler

Postat för 9 år sedan

Bräda 2♠Q♥5♠:9:

Check från Andler till Kroon som satsar 57 000 och får syn. River är 4♦

Ny check till Kroon som satsar 142 000. Andler synar och Kroon muckar sin hand. Andler visar Q♠8♥.


Det blev en deal

Postat för 9 år sedan

Det blev en deal med kort varsel. Spelarna är garanterade följande summor:

Christopher Andler , 284 000 SEK

Anders Overland, 282 500 SEK
Oscar Kroon , 246 500 SEK

Kvar att spela om finns titeln, en pokal och 32 000 SEK. Spelet går nu vidare.


No deal

Postat för 9 år sedan

Det blir ingen deal. Spelarna kommer att börja spela igen om en liten stund.


Liten extrapaus

Postat för 9 år sedan

De tre återstående spelarna har tagit en liten extrapaus för att diskutera en eventuell deal. Under tiden kontrollräknas stackarna.


Chip counts

Postat för 9 år sedan

  • Small Blind 5 000
  • Big Blind 10 000
  • Ante 1 000
  • Nivå 20
  • Medelstack Okänt
  • Kvar i spel 3 / 94
NamnTidigare Nuvarande
Christopher Andler1 000 000 1 104 000
Anders Overland900 000 1 084 000
Oscar Kroon600 000 636 000
Billy SivertssonUtslagen Utslagen
Mohamad KowssarieUtslagen Utslagen
Micke Norinder350 000 Utslagen
Klas OlssonUtslagen Utslagen
Bosse GreenUtslagen Utslagen
Carl FalkUtslagen UtslagenNy stor pott till Overland

Postat för 9 år sedan

Oscar Kroon öppnar till 21 000 från cutoff. Micke Norinder på knappen slår om till 40 000. Anders Overland fyrbetar till 90 000 från small blind. Fold till Micke som synar. Flopp T♣T♦K♠. Anders ställer in en rejäl stapel och Micke viker snabbt.


Micke ställer

Postat för 9 år sedan

Oscar Kroon öppnar från small blind och Micke Norinder ställer från big blind. "Ställer du tvåor där?" frågar Kroon. "Nä, det är det enda jag säger; tvåor har jag inte" säger Micke. "Jag kan visa när du lagt dig". Kroon lägger sig så småningom och Micke visar QTo.


Stor pott till Overland

Postat för 9 år sedan

Vi kommer in på river i en pott som inte varit så spektakulär så långt. Brädan ligger 2♥J♥7♠J♣8♥ och Micke Norinder satsar 80 000 från small blind. Anders Overland slår om till 220 000 från big blind och Christopher Andler på cutoff viker sin hand. Micke funderar en stund men synar sedan. Anders visar 2♠2♥ och får den stora potten. Micke har cirka 350 000 kvar.


Ess hög

Postat för 9 år sedan

Vi kom in på brädan 9♠K♣9♣8♦. Check till Anders Overland på knappen som satsar 50 000. Oscar Kroon synar från big blind. River är 2♦. Ny check till Overland som satsar 87 000. Kroon funderar men synar sen. Overland är uppenbarligen helt tom och muckar handen. Kroon visar sin hand A♣5♣ och får potten med esshög.