Live från Christmas Poker Week 2014

Syn

Postat för 9 år sedan

Floppen ligger 6♥4♥8♣. Christopher Andler säger 25 000 från big blind och Oscar Kroon slår om till 72 000 från knapp. Syn. Turn är 2♠. Andler checkar. Kroon säger 106 000. Andler ber om count på Kroon som säger att han har omkring 550 000 bakom. Syn. River är 6♠. Andler checkar. Kroon satsar 242 000 och Andler synar direkt. "Bra syn" säger Kroon och visar K♥J♥. Andler har 6♦5♠.Stackarna nu är cirka:

Andler, 2 miljoner

Overland, 380 000

Kroon, 320 000