Live från Cosmopols Poker-SM 2006

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 175

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 175 .

Magnus Holm dealer
Krister Hansson small blind (15000)
Joakim From big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Joakim From som vinner potten.


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 174

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 174 .

Joakim From dealer
Magnus Holm small blind (15000)
Krister Hansson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Magnus Holm höjer till 75.000, Krister Hansson återhöjer till 160.00, Magnus går all-in och krister synar!


Krister har och Magnus har

Flop

Turn

River


Magnus dubblar i en gigantisk pott på över 1.300.000
En väldigt nöjd Magnus Holm


2006-06-06 23:29:28

Postat för 17 år sedan

Dom sista tre spelarna i Poker-SM 2006 är:
Krister Hansson
Joakim FromMagnus Holm


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 173

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 173 .

Krister Hansson dealer
Joakim From small blind (15000)
Magnus Holm big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Krister Hansson höjer till 60.000 och vinner potten


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 172

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 172 .

Magnus Holm dealer
Krister Hansson small blind (15000)
Joakim From big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Magnus Holm höjer till 75.000, Krister synar

Flop


Rundcheck

Turn


Krister checkar, Magnus betar 60.000 och Krister synar

River


Krister betar 70.000 och Magnus synar

Showdown


Krister visar som står


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 171

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 171 .

Joakim From dealer
Magnus Holm small blind (15000)
Krister Hansson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Joakim och Magnus synar, Krister höjer till 130.000. Joakim går all-in och vinner potten


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 170

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 170 .

Krister Hansson dealer
Joakim From small blind (15000)
Magnus Holm big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Krister Hansson höjer till 80.000 och vinner potten


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 169

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 169 .

Magnus Holm dealer
Krister Hansson small blind (15000)
Joakim From big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Magnus Holm höjer till 80.000 och vinner potten


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 168

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 168 .

Joakim From dealer
Magnus Holm small blind (15000)
Krister Hansson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Joakim From höjer till 80.000 och Krister Hansson synar

Flop


Krister checkar och Joakim ställer in knappt en miljon. Krister funderar länge och lägger sig


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 167

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 167 .

Krister Hansson dealer
Joakim From small blind (15000)
Magnus Holm big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Magnus Holm som vinner potten.


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 166

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 166 .

Magnus Holm dealer
Krister Hansson small blind (15000)
Joakim From big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Magnus Holm höjer till 75.000, Joakim From synar

Flop


Joakim checkar, Magnus betar 100.000 och vinner potten


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 165

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 165 .

Joakim From dealer
Magnus Holm small blind (15000)
Krister Hansson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Krister Hansson som vinner potten.


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 164

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 164 .

Krister Hansson dealer
Joakim From small blind (15000)
Magnus Holm big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Magnus Holm som vinner potten.


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 163

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 163 .

Magnus Holm dealer
Krister Hansson small blind (15000)
Joakim From big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Krister Hansson synar Joakim From checkar

Flop


Rundcheck

Turn


Krister Hansson betar 30.000, Joakim höjer till 120.000 och vinner potten


Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol, Hand 162

Postat för 17 år sedan

Bord Finalbord Texas-SM Casino Cosmopol , Hand 162 .

Joakim From dealer
Magnus Holm small blind (15000)
Krister Hansson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Krister Hansson som vinner potten.