Live från Malmö Autumn Poker Week 2010

Hand #147, oops

Postat för 13 år sedan

Philip Jacobsen dealer
Mattias Johansson small blind (10000)
Janos Ulbert big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Philip höjer till 47 500 och Janos synar i bb.

Flop K♣ 4♣ 4♥

Båda knackar.

Turn 9♦

Rundcheck igen.

River 9♠

Båda knackar.

Showdown

Janos visar Q♣ J♣ och Philip tror att han är slagen, utan att inse att Janos spelar brädet - och muckar sina kort. Oops.