Live från Malmö Autumn Poker Week 2010

Bara män kvar nu

Postat för 13 år sedan

Förfjolårssegrarinnan Pernilla Nyholm går all-in för sina sista 29 300 och får syn av nyanlände Samir Shakhtoor , Pernilla med poker.se card Qs poker.se card 6h och Samir med poker.se card As poker.se card Th.

Flop poker.se card Ah poker.se card 2s poker.se card 7c
Turn poker.se card Jc
River poker.se card 4h

Alltså är vi nere i femton man.


Stabil syn

Postat för 13 år sedan

Mattias Johansson höjer till 10 200 i co och får syn av stora mörken, som är Philip Jacobsen .

Floppen kommer poker.se card 4c poker.se card Js poker.se card 7c, turn poker.se card 4s och river poker.se card 2s. Hela vägen checksynar Philip Mattias satsande: 12 200, 19 600, och till slut 47 200.

Mattias visar resignerat poker.se card Kh poker.se card 6s och förlorar potten mot Philips poker.se card 9s poker.se card 9h.
Mattias, inte helt nöjd


Nere på 16

Postat för 13 år sedan

Liem Huynh trycker in 51 100 och får syn av Jonatan Stål .

Liem har poker.se card Qd poker.se card Jh
Jonatan har poker.se card 8c poker.se card 8d

Flop poker.se card Tc poker.se card 2c poker.se card 9c
Turn poker.se card Ts
River poker.se card 3h

Jonte vinner potten och Liem tar sjuttonde plats. Samir Shakhtoor flyttas till 12-4 för att balansera borden.


Ny nivå

Postat för 13 år sedan

Nya mörkar!

Level: 15
Small blind: 2000
Big blind: 4000
Ante: 400
Spelare: 17
Snitt (stack): 162 352
Snitt (bb): 40,5
Snitt (m): 16,9


Janos kåkar på

Postat för 13 år sedan

Janos Ulbert limpsynar 13 900 från Stefan Raffay , och de två får en flopp.

Dealern vänder upp poker.se card 3d poker.se card 7s poker.se card 6h och Janos checkar. Stefan satsar 13 200 - syn.

Turn är poker.se card 7c och båda knackar.

På river kommer poker.se card Ks. Janos satsar 30 500, blir synad, och viker upp poker.se card 6s poker.se card 6c för kåken. Det ger honom potten.


17 kvar

Postat för 13 år sedan

Fem spelare ser en ohöjd flopp som är poker.se card 7h poker.se card Ts poker.se card 6d. I potten ligger knappt 20k, och Lars Karlström går all-in för 58k.

Oturligt nog för honom har Affeman poker.se card 9d poker.se card 8d och synar. Lars har poker.se card Th poker.se card 2c och hjälps inte av poker.se card 3c poker.se card 7c utan åker ut på artonde plats.


Bordsbryte

Postat för 13 år sedan

Vi flyttar enligt följande:

Stefan Raffay till 11-9
Mattias Johansson till 11-7
Philip Jacobsen till 11-1
Lars Karlström till 12-4
Liem Huynh till 12-7
Tommy Nord till 12-3


Två bord kvar

Postat för 13 år sedan

Nick Jakobsen och Philip Jacobsen hamnar all-in mot varandra på poker.se card 8h poker.se card 6s poker.se card 7d poker.se card Qc, Nick med poker.se card Th poker.se card 9h och Philip med poker.se card 7s poker.se card 7h.

River är poker.se card 8c och de har ungefär lika mycket, men Nick något mindre. Därför får han nittondeplatsen.


Idolbild

Postat för 13 år sedanHär sitter Lars Karlström med drygt 100k och är koncentrerad på vad Philip Jacobsens huvud håller på med.


Bra färg

Postat för 13 år sedan

Jonatan Stål i sb och Henrik Hecklen i bb spelar mot varandra på fyra gator - två vardera.

På turn, som är poker.se card 8s poker.se card Td poker.se card Ah poker.se card Qs, tar Henrik över satsandet och spelar 11 200 som han får syn på.

River är poker.se card 7s och Jonatan checksynar 31 600, men får se poker.se card As poker.se card 2s från Henrik och förlorar en stor pott.


Skaplig fold

Postat för 13 år sedan

Det ligger ungefär 32k i potten när brädan är poker.se card 9c poker.se card Kc poker.se card Tc poker.se card 9d poker.se card 6h och Jonatan Stål satsar 17 200. Anders Andersen går all-in för 57 700 och får potten efter en stund, visar poker.se card 9s poker.se card 9h. Vi får väl förutsätta att Jonatan inte hade poker.se card Qc poker.se card Jc, så bra fold där.


Dags igen

Postat för 13 år sedan

Ny nivå och nya stats.

Level: 14
Small blind: 1500
Big blind: 3000
Ante: 300
Spelare: 19
Snitt (stack) 145 263
Snitt (bb): 48,5
Snitt (m): 20,18


Mat med nitton kvar

Postat för 13 år sedan

Niclas Häll ställer väldigt kort med poker.se card 4h poker.se card 4s mot Affemans poker.se card 7h poker.se card 7d.

Flop poker.se card Jh poker.se card Kd poker.se card Ks
Turn poker.se card Qd
River poker.se card 5s

Niclas åker alltså ut, slutar på tjugonde plats, och vi tar en timmes matpaus!


Chip counts

Postat för 13 år sedan

Namn Bord Stol Marker
Affeman 12 8 264 300
Stefan Raffay 10 3 244 500
Mattias Johansson 10 5 244 500
Martin Hibel Jørgensen 11 6 229 000
Jonatan Stål 12 9 225 000
Jesper Juul Jørgensen 11 8 199 600
Janos Ulbert 11 4 193 800
Samir Shakhtoor 11 2 149 100
Johnny Hansen 11 5 134 600
Henrik Hecklen 12 1 123 600
Tommy Nord 10 9 106 000
Lars Karlström 10 7 105 000
Zoran Zoric 11 3 93 800
Nick Jacobsen 10 4 93 400
Anders Andersen 12 5 72 000
Georg Westin 12 6 58 300
Philip Jacobsen 10 6 58 000
Liem Huynh 10 8 55 000
Pernilla Nyholm 12 2 52 000


Split igen

Postat för 13 år sedan

Niclas Häll trycker short och Henrik Hecklen synar.

Niclas har poker.se card Ah poker.se card Kd
Henrik har poker.se card As poker.se card Kh

Flop poker.se card 6d poker.se card 4s poker.se card Js
Turn poker.se card Kh
River poker.se card Qh

Och potten delas tillbaka mellan dem båda.