Rafael Alkhouri


Rafael ute

Postat för 6 år sedan

Rafael Alkhouri hade inte turen med sig när han fick in sina sista marker med A♦ K♥ mot Milad Samadis K♣ T♣.


Brädan kommer 5♦ K♠ 3♦ T♥ 8♣ och Rafael fick lämna turneringen på plats 29.


Seating inför dag 2

Postat för 6 år sedan

Om drygt 40 minuter kör vi igång med den andra dagen av Nordic Masters of Poker Main Event. De 37 spelarna som återstår kommer att sitta som följande:


Namn Marker Bord Stol
Apo Arslan 96 500 8 1
Niklas Martinsson 52 800 8 3
Max Herulf 24 200 8 4
Ishak Noyhan 121 600 8 5
Andreas Berggren 288 600 8 6
Petter Peterson 55 300 8 7
Peter Eichhardt 131 400 8 8
Oyan Faramarzi 107 000 8 9
Dmitri Tchernykh 94 800 9 1
Hans Geijer 65 300 9 2
Ali Shamshirzan 88 900 9 3
Milad Samadi 55 600 9 4
Peter Isaksson 24 400 9 5
Rafael Alkhouri 46 200 9 6
Johan Storåkers 87 300 9 7
Lukas Berglund 29 400 9 9
Naser Hasanovic 98 200 10 1
Philip Klasson 63 100 10 2
Nils Jarefjäll 37 100 10 3
Anders Dahlin 106 600 10 5
Erik Friberg 58 800 10 6
Björn Lindberg 51 000 10 7
Jari Porkka 34 900 10 8
Michael Tureniec 36 200 11 1
Francis Sinabulya 128 800 11 2
David Andersson 36 100 11 4
Talih Saliba 80 600 11 5
Daniel Ulvrell 76 100 11 7
Håkan Andersson 45 100 11 8
Gustav sunell 117 900 11 9
Simon Lindell 90 200 12 1
Dennis Bejedal 47 200 12 2
Niklas Asplund 18 400 12 3
Brane Stupar 170 600 12 4
Simon Persson 119 500 12 6
Tomas Lindgren 62 400 12 7
Mikael Jämtberg 33 600 12 9


Chip counts

Postat för 6 år sedan

Chip counts efter dag 1:Namn Marker
Andreas Berggren 288,600
Brane Stupar 170,600
Peter Eichhardt 131,400
Francis Sinabulya 128,800
Ishak Noyhan 121,600
Simon Persson 119,500
Gustav sunell 117,900
Oyan Faramarzi 107,000
Anders Dahlin 106,600
Naser Hasanovic 98,200
Abdurraham Arslan 96,500
Dmitri Tchernykh 94,800
Simon Lindell 90,200
Ali Shamshirzan 88,900
Johan Storåkers 87,300
Talih Saliba 80,600
Daniel Ulvrell 76,100
Hans Geijer 65,300
Philip Klasson 63,100
Tomas Lindgren 62,400
Erik Friberg 58,800
Milad Samadi 55,600
Petter Peterson 55,300
Niklas Martinsson 52,800
Björn Lindberg 51,000
Dennis Bejedal 47,200
Rafael Alkhouri 46,200
HÃ¥kan Andersson 45,100
Nils Jarefjäll 37,100
Michael Tureniec 36,200
David Andersson 36,100
Jari Porkka 34,900
Mikael Jämtberg 33,600
Lukas Berglund 29,400
Peter Isaksson 24,400
Max Herulf 24,200
Niklas Asplund 18,400


Läs hela rapporteringen